ԿԱՐԵՆ Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Սիրելի Դաւիթ, երբէք շնորհակալ մի եղէք Ձեզ գրականութիւնը բարձր գնահատողից եւ երբէք մի եղէք նրանցից ովքեր նոյնիսկ Ձեր ազգանունը գրել չգիտեն… Դուք դեռ ճամբայ ունէք անցնելու եւ այդ ճամբան անցէք Ձեր ոգեղենութեամբ ու ջանասիրութեամբ… Բարին ընդ Ձեզ…

Փետրվար 2016 թ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *