ԿԱՐԵՆ Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ

«ՅՈԹ ՔԱՐ»ը ընթերցելուց յետոյ երկար ժամանակ չէի շտապում գրել, մինչեւ հնարաւոր եղաւ գտնել Ձեր պատումների բանալին։

Չէ, անհասկանալի կամ խորհրդաւոր ոչինչ չկայ Ձեր հատորեակի մէջ։

Բայց եւ այնպէս անհրաժեշտ է ունենալ շատ որոշակի բացատրութիւն, թէ ինչպէս է, որ իրական պատումը ներկայանում է իբրեւ ստեղծագործական յօրինուածք եւ ստեղծագործական յօրինուածքն է դառնում է մերկ իրականութիւն։

Անշուշտ, այս մետամորֆոզները բացառապէս Ձեր գրիչի արդիւնքն են  այնու ամենայնիւ  վերլուծելն ու բացայայտելը, եթէ Ձեզ բնաւ հարկաւոր չէ, սակայն գրականութեան մէջ յայտնուած այս տեսակին արձագանգելը, ըստ իս, չափազանց կարեւոր է։

Ուրեմն, առաջն Աստուած:

Ողջ լերուք

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *