Մեքքան որոնողը

(առակ)

Երբ ես ճամփա ընկա Մեքքան որոնելու, ինձ ուղեկցորդ ընտրեցի Լույսը: Բայց իջավ Գիշերը, կորավ Լույսը, ու Խավարը խժռեց ճամփաները…

Ես ինձ ուղեկցորդ ընտրեցի Իմաստությանը ու վարանեցի առանց խիզախման…

Հետո ես ուղեկցորդ ընտրեցի Կնոջը, և նա ինձ Բաբելոնի ճամփան ցույց տվեց…

Վախն ընտրեցի ինձ ուղեկցորդ, և մոլորվեց ճամփաս ունայնության տատասկներում: Եվ մտածեցի, որ Վախը ոչ մի բանում առաջնորդ չպետք է լինի:

Դոն Խուանին ընտրեցի ուղեկցորդ, և նա ինձ ամեն ինչում մեքքա ցույց տվեց…

Հետո ինքս դարձա իմ ուղեկցորդը ու մոռացա, թե ինչու էի փնտրում Մեքքան…

Խնդրեցի Աստծուն, որ նա՛ ինձ առաջնորդի, ու Աստված ասաց` Մեքքան քո մեջ է…

Անապատով տաք քամիներ անցան…

Ես կանչեցի Լույսին, Իմաստությանը, Կնոջը, Վախին, դոն Խուանին, ինձ և Աստծուն, և բոլորով գնացինք ու գտանք Մեքքան…